Bergen Reiselivslag 2018

En god by å bo i er en god by å besøke!2018 ble nok et rekordår for reiselivsnæringen i Bergen.

Veksten i antall kommersielle overnattinger i Bergen fra 2017 til 2018 var sterkest i landet. Veksten var på ni prosent. Med stadig nye rekorder kommer stadig flere kritiske røster, som snakker om overturisme og negative klimaavtrykk. Derfor snakker Bergen Reiselivslag mer om lønnsomhet og bærekraft, og mindre om volum i våre nye strategier. Vår ambisjon er å skape en lønnsom og bærekraftig helårsdestinasjon.


Vi markedsfører Bergen – en av landets vakreste og mest historiske byer. Det er et privilegium, men også et stort ansvar. Fordi byen og naturen som omkranser den er allemannseie, er vi åpne om hvordan- og hvorfor vi markedsfører byen, fjordene, kysten og fjellene som reiselivsdestinasjon. Vi samarbeider med lokalsamfunn og lokale myndigheter. Vi er ærlige om reiselivets utfordringer, og viser hvordan vi arbeider for å ta samfunnsansvar og forbedre oss.

Vår jobb er å øke verdiskapingen og sysselsettingen i reiselivet. Vi skal bidra til at andre lykkes. Derfor setter vi ambisiøse mål for alt vi gjør. Vi stiller høye krav til både oss selv og andre. Vi gjør alltid det lille ekstra.

Vi er en modig organisasjon. Vi skal tørre å tenke stort, og vi skal tørre å tenke nytt. Vi skal våge å feile – men vi skal aldri unnlate å prøve. Bare da vil vi lykkes med å få reiselivsnæringen til å strekke seg litt lenger. Og det er nettopp det vi skal. Fordi vi bryr oss.

Vi bryr oss om våre besøkende og våre medlemsbedrifter, men vi bryr oss like mye om byen vår, Bergensregionen og dem som bor her. For Bergen Reiselivslag handler ikke reiseliv om turister. For oss handler reiseliv om å skape, utvikle og markedsføre gode, lønnsomme og bærekraftige besøksopplevelser for alle besøkende – enten de kommer langveisfra eller de har adresse lokalt. For oss er beboere og besøkende like viktige.

Derfor jobber vi med det samme utgangspunktet hver eneste dag: Vi skal gjøre Bergen til en bedre by å bo i. Fordi en god by å bo i er en god by å besøke.

Anders Nyland
Reiselivsdirektør
Reiselivet i Bergen
i tall - 2018

Rombelegget i Bergen
Fra 2017 til 2018 økte antall hotellrom i Bergen med 11,2 prosent. Antall senger økte med 13,9 prosent. Til tross for at kapasiteten økte betraktelig fra 2017 til 2018, sank ikke kapasitetsutnyttelsen på hotellene i Bergen med mer enn 1,7 prosent i 2018. Bergen har den sterkeste overnattingsveksten i landet. Antall kommersielle overnattinger økte med totalt 9 prosent. Antall hotellovernattinger økte med 9,5 prosent.

Overnatting i alt:
Antall overnattinger Endring
Marked 2018 2017 Antall Prosent
I alt 2 281 793 2 092 990 188 803 9
Nordmenn 1 348 838 1 209 459 139 379 11,5
Utlendinger 932 955 883 531 49 424 5,6
USA 140 457 127 938 12 519 9,8
Tyskland 109 719 98 248 11 471 11,7
Asia ellers 81 464 73 253 8 211 11,2
Storbritannia 71 498 86 499 -15 001 -17,3
Kina 55 234 45 883 9 351 20,4
Spania 54 300 58 386 -4 086 -7
Frankrike 49 953 43 619 6 334 14,5
Nederland 42 346 39 192 3 154 8
Sverige 32 991 36 431 -3 440 -9,4
Italia 30 769 29 538 1 231 4,2
Danmark 25 896 23 328 2 568 11
Australia 25 576 22 048 3 528 16
Sveits 23 573 21 323 2 250 10,6
Japan 18 893 21 515 -2 622 -12,2
Polen 17 530 18 848 -1 318 -7


Overnatting på hoteller:
Antall overnattinger Endring
Marked 2018 2017 Antall Prosent
I alt 2 055 554 1 877 302 178 252 9,5
Nordmenn 1 281 204 1 144 868 136 336 11,9
Utlendinger 774 350 732 434 41 916 5,7
USA 134 636 122 176 12 460 10,2
Tyskland 71 981 65 799 6 182 9,4
Asia ellers 69 411 61 084 8 327 13,6
Storbritannia 66 443 80 324 -13 881 -17,3
Kina 52 872 43 977 8 895 20,2
Spania 48 823 54 278 -5 455 -10,1
Frankrike 40 049 33 523 6 526 19,5
Nederland 28 937 27 125 1 812 6,7
Sverige 29 893 32 467 -2 574 -7,9
Italia 26 444 25 514 930 3,6
Danmark 22 996 20 159 2 837 14,1
Australia 23 331 19 804 3 527 17,8
Sveits 17 914 16 068 1 846 11,5
Japan 18 314 20 788 -2 474 -11,9
Polen 11 704 12 679 -975 -7,7


Overnatting etter formål:
Antall overnattinger Endring
Marked 2018 2017 Antall Prosent
I alt 2 055 554 1 877 302 178 252 9,5
Kurs/Konf 125 973 121 855 4 118 3,4
Yrke 731 162 770 408 -39 246 -5,1
Ferie/Fritid 1 198 418 985 039 213 379 21,7


Verdiskaping
Reiseliv er en viktig næring for Bergen og de omkringliggende kommunene, både i nåtid og fremtid. Den totale verdiskapingen fra reiselivet i Bergen kommune var i 2017 på 4,27 milliarder kroner. I øvrige Hordaland var verdiskapingen fra reiselivet 1,75 milliarder kroner.

Det økonomiske bidraget fra næringen er solid. Ansatte i reiselivet i Bergen bidrar med over dobbelt så mange penger til kommunekassen som ansatte i prosessindustrien og sjømatnæringen til sammen:Reiselivsnæringen er dessuten vesentlig for integrering, arbeidstrening og sysselsetting. En av tre ansatte i reiselivet er under 24 år. Fire av ti har utenlandsk bakgrunn.
Styrende organer, ledelse, medlemmer
og eierskap

Styret i Bergen Reiselivslag er sammensatt av aktører fra ulike områder innen reiselivet, fra Bergen kommune og fra omegnskommunene. Sammensetningen per 2018 var denne:

Styremedlemmer etter valget på Årsmøtet:
Asle Prestegard, styrets leder, Scandic Hotels
Hilde Onarheim, Bergen kommune, styrets nestleder
Aslak Sverdrup, Avinor
Hilde Berentsen, Clairion Collection Hotel Havnekontoret
Anita Nybø. Fløibanen AS
Rune Bakervik, Bergen kommune
Gaute Birkeli, Bryggeloftet & Stuene
Svein Anders Dahl, VilVite
Tom Georg Indrevik, Fjell kommune

Vararepresentanter (personlige)
Kjetil Smørås, De Bergenske
Henning Warloe, Bergen kommune
Jan Valeur, 07000 Bergen Taxi
Solveig Haugland, Thon Hotel Bristol
Ingeborg Faye Vågsholm, Sbanken
Tina Hafstad, Bergen kommune
Birte Abelsen, Revy & Teaterservice
Per Lerøy, Austrheim kommune

Ansatte
Bergen Reiselivslag sysselsetter 16,5 faste årsverk og anslagsvis 30 sesongansatte.
Hovedvekten av ansatte i Bergens Vertskapssenter for kultur, opplevelser og reiseliv – Turstinformasjonen, er engasjert i perioden april-oktober.
Fast ansatte på årsbasis per 31. desember 2018 er som følger:

Stab
Reiselivsdirektør Anders Nyland
Leder for økonomi og HR Monica Dahle Kindt
Kontormedarbeider/resepsjonist Jannicke Andersen
Prosjektleder Hordaland Kristoffer Fürstenberg
Prosjektleder Region Bergen Frode Nergaard Fjeldstad
Webmaster Gjertrud Coutinho

Turistinformasjonen
Avdelingsleder Ann Kristin Schei
Informasjonsmedarbeider Berith Johnsen
Informasjonsmedarbeider Trude J. Schjetlein
Informasjonsmedarbeider Oddbjørn Wendelbo
Informasjonsmedarbeider Sofie Vervaet (foreldrepermisjon)
30 deltidsansatte

Ferie- og fritidsavdeling
Markedssjef Marianne Johnsen
Produktansvarlig Eirik B. Lervik
Informasjons-/ markedskoordinator Linn Kjos Falkenberg

Kongressavdelingen
Kongressjef Arve Lindgren
Salgssjef Britt Angell-Hansen
Prosjektmedarbeider Salg - Kongress Anne Kristine Johansson

Medlemmer
Kategori 2018
Andre næringsdrivende (i hovedsak handel) 76
Bedrifter med spesiell næringstilknytning 69
Bransjeleverandører 12
Foreninger, institusjoner og Bergen kommune 14
Kunstgallerier 7
Museer 47
Overnattingsbedrifter 79
Reisebyråer/ turoperatører 10
Serveringsbedrifter 71
Transportselskaper 30
I alt 415

Eierskap
Bergen Reiselivslag utøver sitt arbeid enten sammen med andre selskaper og organisasjoner eller gjennom dem. Noen av selskapene har vi eierposter i, mens andre fungerer som en del av det offentlige eller private virkemiddelapparatet. Bergen reiselivslag har pr. 31.12.18 eierposter i følgende virksomheter:

Cruise Norway AS
Nasjonalt markedsføringsorgan eid av havner i Norge, destinasjonsselskap og ulike bedrifter innen formidling og opplevelser med fokus på cruisemarkedet. Bergen Reiselivslag er blant de største eierne, men har p.t. ikke styreplass.

Fjord Norge AS
Regionalt markedsføringsselskap for de fire fjordfylkene med markedsføring og profilering mot det internasjonale turistmarkedet. Eies av fylkeskommuner, destinasjons-selskap og private aktører. Fasiliterer også NCE prosjektet NCE Tourism. Bergen Reiselivslag er største eier og har styreplass.

Bergen Sentrum AS
Aktivitets, - og markedsorgan for sentrumsområdet. Eid av Bergen kommune, Bergen Næringsråd, Sentrumsforeningen og Bergen Reiselivslag. Bergen Reiselivslag har styreplass.


Bergen Reiselivslag har medlemskap i følgende organisasjoner:
• ICCA, International Congress and Convention Association.
• MPI, Meeting Professionals International.
• European Cities Marketing.
• NHO Reiseliv.
• Bergen Næringsråd.
• Salgs- og Reklameforeningen i Bergen.
• Skål International Bergen.


Turist-informasjonen

Turistinformasjonen er «Bergensregionens vertskapssenter for kultur, opplevelser og reiseliv» og et viktig knutepunkt for hele reiselivsnæringen, Bergen som by, hele regionen, fylket og Vestlandet. Hovedoppgaven er salgsutløsende informasjon og sisteledds markedsføring av kultur-, opplevelses- og reiselivsbedrifter.Økt salg
I 2018 var besøkstallet nærmere 600.000, og totalomsetningen økte med 14,2 prosent sammenlignet med 2017. Den sterkeste prosentuelle omsetningsveksten finner vi på web. Den digitale omsetningen økte i 2018 med 35 prosent. Omsetningen over disk økte med 10 prosent.


Utvidet åpningstid
I Bergen Reiselivslag jobber vi for at Bergen skal være en åpen by. Det innebærer blant annet å holde åpent. I 2018 har Turistinformasjonen holdt åpent 340 av årets 365 dager. I høysesongen er turistinformasjonen syv dager i uken i tidsrommet 08.30 – 22.00

I 2018 har vi utvidet åpningstidene i julen. Turistinformasjonen har i 2018 hatt romjulsåpent hver dag fra og med annen juledag. Sammenlignet med romjulen 2017 økte besøkstallet i 2018 med hele 81 prosent. Totalt 4707 gjeste besøkte oss romjulen 2018. Romjulsomsetningen økte med 129 prosent sammenlignet med året før.


Prosjekt Hordaland
– Felles tiltak for reiselivet i Hordaland

1. Samhandling for økt vekst i reiselivet i Hordaland
I tre prosjektperioder på i alt ni år har destinasjonsselskapene i Hordaland og reiselivsnæringen hatt et felles sterkt samarbeid om fellesoppgaver knyttet til reiselivet i regionen. Formålet har vært å knytte båndene mellom by og land, utvikle Bergens sterke posisjon som regionalt senter og tilrettelegge for vekst, bærekraft og lønnsomhet i distriktene. Bergen Reiselivslag er valgt til å koordinere dette arbeidet på vegne av fellesskapet, og Hordaland Fylkeskommune bevilget i 2018 kr 600.000,- til fellestiltak som skal bidra til:
- Økt verdiskapning og produktivitet i reiselivet
- Flere helårlige arbeidsplasser og mer solide bedrifter, særlig i distriktene
- Flere unike og kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg gjester med høy betalingsevne

Innsatsområder for Prosjekt Hordaland 2018-2020:
Innsatsområde 1: Utvikle regionens fortrinn innen web-baserte plattformer, innholdsproduksjon, digital markedsføring og booking.
Innsatsområde 2: Utvikle konsepter innen MICE-markedet (meetings, incentives, conferences and exhibitions), som bidrar til verdiskapning og styrker fylkets posisjon mot konkrete målgrupper nasjonalt og internasjonalt.2. Sammen om digital historiefortelling
For å spisse arbeidet med digital historiefortelling ble det valgt seks tematiske satsingsområderfor 2018. Dette er fellesnevnere som er viktige for reiselivet i hele regionen, og som næringslivet enkelt kan identifisere seg med og ta i bruk i sitt markedsarbeid. Det er blant annet blitt utviklet filmer og tekster til landingssider på web som skal vise mangfoldet innen temaene, og som viser til konkrete forslag til opplevelsesreiser i Hordaland.

a) Mat. Bergens status som UNESCO Gastronomiby har bidradd til et sterkt fokus på mat i hele Hordaland. I samarbeid med aktører som Matarena, løfter Prosjekt Hordaland frem regionens identitetsbærere innen mat; sjømat, villsau, ost og frukt. I forbindelse med Oste-VM i Bergen produserte Prosjekt Hordaland en film om osteprodusentene på Vestlandet, som hadde en forsamling under Bergen Matfestival.


b) Sykling. Sykling har blitt et stort satsingsområde for alle destinasjonene i Hordaland. Flere nye aktører har etablert rundturer og sykkelaktiviteter for tilreisende – turer som går på tvers av destinasjonsgrenser og fylkesgrenser. De historiske hotel og spisesteder startet opp rundturen «En sykkeldrøm på Vestlandet», og sammen med Bike the Fjords og Visit Sunnhordland ble det produsert en film som viser rundturen på sykkel fra Bergen til de vakre øyperlene i Sunnhorldand, med Bekkjarvik Gjestgiveri og Haaheim Gaard som høydepunkter.


c) Rundturer. I 2018 ble det etablert flere nye rundturer fra Bergen. Samtidig valgte flere aktører å utvide sesongene sine og øke antallet avganger. Prosjekt Hordaland har produsert flere filmer av nye rundturer til regionen fra Bergen sentrum, deriblant den nye turen til Fedje.


d) Fotturer. I 2018 har Prosjekt Hordaland produsert filmer som viser fotturer i flere ulike kategorier. Den populære Vidden-turen mellom Ulriken og Fløyen er et eksempel. I 2018 åpnet en ny Via Ferrata til Trolltunga, som også ble filmatisert. I tillegg ble det produsert filmer fra brevandring og en rekke andre fotturer i Voss, Hardanger og Bergen.


e) Vinter/Nye sesonger. Vinter og nye sesonger er et av de viktigste satsingsområdene i Prosjekt Hordaland. Fjord Tours lanserte to helt nye vinterversjoner av de populære turene «Hardangerfjorden i et nøtteskall» og «Sognefjorden i et nøtteskall», som det ble produsert filmer til.


f) Kyst, hav og vann. Etter at Bergen Reiselivslag fikk 12 nye medlemskommuner i 2018, ble kyst og hav viktige satsingsområder. Det ble produsert innhold som viser et bredt mangfold av aktiviteter og opplevelser knyttet til kyst, deriblant øyhopping fra Bergen til Bulandet og Værlandet.


g) Kultur. Prosjekt Hordaland løfter frem fellesnevnere innen kulturlivet i fylket. I 2018 arrangerte Festspillene i Bergen konserter i Ullensvang, Os, Bekkjarvik og Moster, og Prosjekt Hordaland produserte blant annet filmer som ble brukt i kampanjer for å markedsføre dette kulturtilbudet.


3. Digital kompetansehevingWebgruppen «Team Hordaland» er et samlingspunkt for webmasterne i alle destinasjonsselskapene i Hordaland, der det utveksles erfaring, planlegges felles kampanjer og gjennomføres kompetansehevende tiltak innen web og digital markedsføring. For 2018 ble det gjennomført ulike internkurs for webmasterne innen fotografering, bilderedigering, filmproduksjon og videoredigering. Kursene ble avholdt i Bergen Reiselivslag sine lokaler i forbindelse med Team Hordaland sine samlinger.

4. Nye budskap på nye treffpunkterGjennom prosjekt Hordaland har reiselivsaktører og destinasjonsselskapene blitt mer synlig for tilreisende til regionen. I ankomsthallen på Bergen lufthavn Flesland har Bergen Reiselivslag fått en egen stand med brosjyrer som viser tilbud i hele regionen, og Prosjekt Hordaland har kontinuerlig produsert oppdaterte filmer som vises på storskjermene ved bagasjebåndene og ved utgangsdørene. Dette har gitt oss en unik mulighet til å nå ut til tilreisende underveis på reisen, og åpner opp for mersalg og inspirasjon til å oppleve mer i Hordaland og på Vestlandet.

5. Samhandling om møter og arrangementerProsjekt Hordaland er for flere destinasjoner den eneste satsingen som gjøres mot MICE-markedet, et av de mest lønnsomme segmentene innen norsk reiseliv. For å fremstå som en attraktiv region for større arrangementer må hele regionen være med, og Prosjekt Hordaland har gitt regionen rundt Bergen betydelig økt fokus gjennom Bergen Reiselivslags arbeid ut i markedet.

a) Destinasjonsselskapene deltok i mars 2018 på et road-show i Bergensregionen, der det ble knyttet nærmere kontakt mellom destinasjonsselskapene og viktige eventbyråer, turoperatører og agenter.

b) I 2018 startet Bergen Reiselivslag et DMC-forum, der alle DMC’ene (destination management company) møtes for å løfte frem synergiene mellom aktørene som bidrar til at flere arrangementer, eventer og incentives legges til vår region. Destinasjonsselskapene deltar i dette forumet gjennom Prosjekt Hordaland.

c) Gjennom Bergen Reiselivslag og Prosjekt Hordaland markedsføres alle destinasjonene i Hordaland mot møte- og arrangementsmarkedet. Prosjekt Hordaland produserer markedsmateriell som Møte- og Arrangementsavdelingen i Bergen Reiselivslag benytter når de presenterer Bergen og Hordaland som destinasjon for møter og arrangementer. I 2018 var Prosjekt Hordaland involvert i utarbeidelse av anbudet til Routes 2020, verdens største møteplass for flyselskaper og flyplasser. Her ble hele regionen løftet frem. Bergen vant anbudsprosessen, og verdien av arrangementet er anslått på mellom 50-80 millioner kroner, i tillegg til verdien av potensielt flere direkteruter til Bergen lufthavn Flesland.

d) Prosjekt Hordaland tilrettelegger for visningsturer i hele Hordaland. Årlig gjennomføres det et stort antall visningsturer for turoperatører, presse og byråer. Prosjekt Hordaland bistår med planlegging og gjennomføring av disse turene.

6. Resultater – Hordaland vokser mest i Norge!
Hordaland Fjord Norge Norge
2018 2017 2018 2017 2018 2017
Sum
gjestedøgn
3 418 314 3 222 152 8 330 888 8 101 339 33 812 674 33 296 767
Norske
gjestedøgn
2 004 708 1 845 082 5 120 743 4 978 129 23 684 456 23 348 139
Utenlandske
gjestedøgn
1 413 6060 1 377 070 3 210 145 3 123 210 10 128 218 9 948 628
Endringer %
Alle 6,1 2,8 1,5
Norge 8,2 2,9 1,4
Utland 2,7 2,8 1,8Region Bergen: Første driftsår for ny destinasjon

2018 var det første hele kalenderåret for den nye og utvidede destinasjonen for Bergen og regionen. Høsten 2018 meldte også Gulen kommune seg inn, og nå består Bergen Reiselivslag av 13 kommuner: Bergen, Fjell, Sund, Øygarden, Fedje, Austrheim, Lindås, Radøy, Meland, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen.


Sammen om markedsføring av Bergensregionen
Markedsføringen av Bergen og regionen ble i 2018 tett integrert. Alle Bergen Reiselivslag sine offisielle brosjyrer inneholder nå også informasjon om opplevelser i regionen. I tillegg ble det laget en ny brosjyre, COAST, for hele Bergensregionen. Høsten 2018 ble www.visitBergen.com utvidet med egne regionsider. Innholdet her vil bli styrket i 2019 blant annet med forslag til dagsturer og vandringer. 2018 ble også brukt for å bygge opp et digitalt bibliotek med film- og bildemateriale fra de 12 nye kommunene. I 2019 vil dette innholdet bli benyttet for å produsere filmer til digitale kampanjer og websider.

Produktutvikling i reiselivsklyngen
Reiselivsklyngen i den nye destinasjonen består av 400 medlemsbedrifter. I tillegg er det mange gründere som er tilknyttet klyngen gjennom «Nettverksgruppen Region Bergen» på Facebook. Prosjektet bidrar til kompetanseheving og har hatt 3 nettverkssamlinger for gruppen i 2018.

4874 km ble tilbakelagt på landeveien og 24% av tiden ble brukt til å besøke bedrifter i regionen. Flere og tettere bånd mellom bedrifter i by og land fører til nye reiselivsprodukter i regionen. Prosjektet bringer også flere bedrifter med felles interesser sammen under temarutene: «Ullruta», «Storm Watching» og «Viking heritage». Dette arbeidet fortsetter i 2019, og vil danne grunnlag for nye produkter og digitale kampanjer.


Reiselivets Hederspris til Ole Warberg

Bergen Reiselivslag innførte for første gang i 1998 en hederspris. Utdelingen er blitt en fast tradisjon og deles ut årlig på Årsmøtet til Bergen Reiselivslag. Juryen for 2018 har bestått av styret i Bergen Reiselivslag. En arbeidsgruppe innstiller til styret.

Det er utarbeidet en spesiallaget plakett som prisvinneren mottar på Årsmøtet til Bergen Reiselivslag.
Vinneren i 2018 (for 2017) var avtroppende reiselivsdirektør Ole Warberg.

Juryens valg og begrunnelse
I år falt forslag, og vinneren, veldig naturlig på plass. Vinneren er leder av en reiselivsbedrift. Vedkommende ble leder for denne bedriften i den første og siste stilling i Norge som har blitt rekruttert gjennom en lang reklame i riksdekkende TV, i TV2, året var 1996. Og da tok årets vinner over den virksomheten som han fortsatt leder nesten 22 år senere. Virksomheten og forgjengeren var markert, og det gjorde at pressen forsøkte å tippe hvem som fikk jobben i ukesvis. Styret i virksomheten avduket ham på en pressekonferanse, og alle som hadde hatt masse med spekulasjoner, var enig, ja det er ham vi behøver nå.Virksomheten han tok over hadde hatt en ekstrem vekst og oppmerksomhet i sine første år. Han fortsatte denne veksten, men satte den også mer inn i system. Eierne og deres representanter la store ressurser inn i i virksomheten, og krevde av den nye lederen at dokumentasjon og involvering på hva man hadde utrettet og skulle utrette ble mer systematisk. Organisasjonen hadde tidligere engasjert seg sterkt hver gang Englandsflyet ble trappet opp eller ned. Et godt eksempel på den nye leders arbeidsmetodikk var at han heller fikk til godt samarbeid med strategiske aktører i ruteutviklingsforumet FlyBGO, han hentet inn internasjonal kompetanse sammen med Avinors lokale ledelse, og resultatet ble så bra at Flesland ble for liten, og behøvde en stor utenlandsavdeling med avganger i alle himmelretninger.

I stillingen han har på det 22 året må man både gå på gummisåler og være diplomat og samtidig være tydelig i de viktige diskusjonene. De over 370 eierne fra en rekke næringer og representanter for politikk og administrasjon både i byen og fylket, skal alle sammen synes at vedkommende gjør en god jobb. Det har han åpenbart fått til, fordi han har fått en posisjon som har gjort ham til en selvskreven styreleder for næringen nasjonalt. Omsetningen og midlene han får til disposisjon i bedriften har økt jevnt og trutt og bratt som et vestnorsk fjell som stiger opp av fjordene. Han har dratt organisasjonen gjennom flere krevende flytteprosesser, som alle kom da det ikke passet helt. Hans dyktige medarbeidere og ham selv har vært stjerner og hardtarbeidende hester på Fløyen, i Grieghallen, i Oslo, så vel som i Tokyo og Paris. Hele tryllekunsten som den magiske organisasjonen hans hviler på, er at en krone inn i markedsbudsjettet, forvandles til mange ved at de går i samarbeid med regionale og nasjonale organ og med aktører i reiselivsnæringen.

Da blir en markedsføringkrone fra Bergen, til en kampanje sammen med andre på Metroen i Paris, eller på Japansk TV, eller på en turistmesse i Milano, der bildet av Bryggen og Fjordene tilfeldigvis er i sentrum.

La meg røpe at organisasjonen er Reiselivslaget i Bergen, og at dere skal høre på selvskryt om denne, da det kommer fra juryens hjerte. Men denne gang er det for å skryte av kapteinen på skuten - Ole Warberg. Når han nå snart trer av skal han gjøre det med pokalen i hendene. Dette fordi destinasjonsselskaper og Reiselivslag landet over har kommet, skutt fart mot himmelen og dødd ut i disse 22 årene. Reiselivlaget i Bergen og nå mer og mer i Bergensregionen har støtt og stødig vokst og løst oppgavene og flerdoblet antall turister, samtidig som direktøren har fokusert på en lønnsom næring. Ole Warberg kunne forlatt broen på skuten nesten i hvilket som helst av disse årene og gått på topp. Nå definerte han toppen sin i denne jobben til å være i år. Hedersprisen er gitt med hjerte fra næringen som reiselivsdirektør Ole Warberg har representert med sitt brennende hjerte.

Prisens statuetter Bergen Reiselivslag ønsker å hedre den person, bedrift eller institusjon som hvert år har bidratt sterkt til å utvikle reiselivet i Bergensregionen, enten på markedssiden eller ved god produktutvikling. Kandidaten må også ha et fremtidsrettet perspektiv og bidra til felles merke-varebygging av Bergensregionen.

Foregående vinnere
________________
2000 (for 1999) Akvariet i Bergen
1999 (for 1998) Den Nationale Scene
2000 (for 1999) Akvariet i Bergen
2001 (for 2000) Eric Saudan, innehaver av Lyststedet Bellevue og Fløien Folkerestaurant
2002 (for 2001) Ole Blues – Bergen Music Fest
2003 (for 2002) “Produktet Norway in a Nutshell” ved Fjord Tours
2004 (for 2003) Revy og Teaterservice AS
2005 (for 2004) Turistbuss Bergen AS
2006 (for 2005) Avinor Bergen
2007 (for 2006) Fløibanen
2008 (for 2007) SK Brann
2009 (for 2008) Ekstremsportveko på Voss
2010 (for 2009) Bergen Live og frivilligheten på arrangementene
2011 (for 2010) Tore Hordnes og Friidretten i Bergen
2012 (for 2011) Augustin Terminus Gruppen
2013 (for 2012) Bergen Fjord Sightseeing
2014 (for 2013) Cornelius Sjømatrestaurant
2015 (for 2014) Fjord Line
2016 (for 2015) Sølvi Rolland
2017 (for 2016) TIF Viking – Bergen City Marathon
2018 (for 2017) Ole WarbergMøter og arrangement

Vi arbeider målrettet for at Bergen skal bli den mest attraktive møte- og arrangementsbyen i Norge. Dette gjør vi ved å drive målrettet salg av Bergensregionens muligheter til nasjonale og internasjonale målgrupper, som igjen skal føre til at flere møter- og arrangementer legges til Bergensregionen. Vårt arbeid på den nasjonale og internasjonale arenaen skal gi deg som medlemsbedrift økt omsetning og lønnsomhet, spesielt i lavsesong.


Våre markeder
Marked Bergen Reiselivslag Reiselivsnæringen
Lokale og nasjonale bedrifter X
Lokale og nasjonale lag/foreninger X X
Lokale og nasjonale fagmiljøer X
Internasjonale organisasjoner X
Internasjonale bedrifter og byråer X
Sport og kultur – organisasjoner i Norge X X
Internasjonale sport og kulturorganisasjoner X


Salg 2018
Arbeidet med å få lagt internasjonale og til dels også nasjonale møter til Bergen, er et møysommelig arbeid som krever innsats i flere faser over tid. Møte- og arrangementsavdelingens portefølje består av flere hundre prospekter som til enhver tid er til oppfølging. Vi arbeider dermed veldig målrettet og strategisk, og med en lang tidshorisont på alle de aktiviteter vi utfører. De interessante internasjonale kongressene bestemmes og planlegges lang tid i forveien og vi har pågående prospekter for både 2020 og 2025. Mye av dette arbeidet er lite synlig. Dette gjelder spesielt kartleggingsarbeidet som er tidkrevende og dermed kostbart, men samtidig helt grunnleggende for å kunne ta fatt på selve markedsføringen og innsalget.

I løpet av 2018 solgte vi:
Antall arrangementer 33 stk.
Verdi solgte arrangementer 134.699.000 kroner (3950 kr pr person pr dag, Innovasjon Norges turistundersøkelse)
Antall romdøgn 24.329
Antall deltakere 7.579
Antall flypassasjerer 15.158
Gj.snitt antall dager 3,21
Ikke-økonomiske effekter Blant annet kliniske celleanalyser, ruteutvikling, geografiske målesystemer
Segmentfordeling:
Corporate 6 prosjekter
Kongress/konferanse 27 prosjekter


I løpet av 2018 jobbet vi med følgende prospekter:
Antall leads 130 stk.
Verdi Leads 726 millioner kroner
Antall romdøgn 234.000
Antall deltakere 67.130
Antall flypassasjerer 134.260
Segmentfordeling:
Sport & Kultur 5 prosjekter
Corporate 10 prosjekter
Kongress/konferanse 95 prosjekter
Høydepunkter 2018

Routes 2020 til Bergen.
Etter 7 år og søknad nummer to vant Avinor i samarbeid med oss endelig Routes. Routes er en kongress hvor ruteutviklere i flyselskap møter flyplasser fra Europa. Kongressen gir store ringvirkninger i form av at den avholdes lokalt i Bergen i april 2020, men i tillegg gir dette ifølge statistikk etter tidligere års arrangement en økning på 9-12% økning i nye flyruter fra vertsdestinasjon.


The Olave Baden – Powel society (OB-PS)
Den 26.juni 2018 deltok vi på et ambassadearrangement I London sammen med Innovasjon Norge og kongressbyene i Norge (Bergen, Stavanger, Oslo og Trondheim). Her kom vi kontakt med en representant fra OB-PS som ønsket å se på mulighetene for å arrangere deres kongress i Norge for første gang. Etter en konkurranse mellom de norske kongressbyene vant Bergen som en klar vinner. Salget materialiserte seg i løpet av tre måneder, noe som er uvanlig for kongresser. OB-PS er støttespillerne (sponsorer) til World Association of Girl Guides and Girl Scouts. De kongelige Danmark og Norge vil blant annet være tilstede.Sport og kultur – Arrangementsturisme
Satsingen på arrangementer innen kultur og idrett er en viktig del av Bergens strategi for å få økt volum hele året, men spesielt rettet mot lavsesong og helger. Vi ser en klar volumøkning når det skjer store idrettsstevner, turneringer, konserter og aktiviteter innen revy og teater.

Målet er å motivere til økt produksjon blant aktører i vår region, få lagt flere store sirkulerende arrangementer og at det skapes permanente arrangementer innen idrett og kultur i Bergen og regionen.Arbeidet består i kartlegging, aktivt salg, deltagelse på fagmesser, vertskap og fasilitering av visningsturer samt fellesmøter med interessante prosjekter. Følgende prosjekter har vi med å bidra til i 2018:

• Bergen Spillfestival Utvikling av en årlig spillfestival, større format
• NM Uka 2020/2021 Søknad inne
• EM Friidrett U23 2023 Søknad inne
• Ove Helgesens Cup Årlig Elitecup Fyllingen IL, utvikling og hjelp
• E-Sports Forprosjekt
• Jehovas Vitner Kongresser og stevner
• NM Lynsjakk Lagt til Bergen
• ECU Mesterskap 2021 EM i sjakk for ungdom – Søknad inne
• Prosjektgruppe for Nasjonal Arrangementsstrategi i samarbeid med Innovasjon Norge
• Egen «actiongruppe» sammen med Bergen kommune, hvor vi ser på nye potensielle arrangement.
• Idrettscampus Bergen – Deltakelse i ressursgruppen «Arrangementskompetanse»


Ferie og Fritid

Ferie- og fritidssegmentet står for den største andelen av totalt antall gjestedøgn i Bergen, og er det segmentet som øker mest. Vi har bidratt til at økningen fortsetter og har ved ulike tiltak profilert og markedsført Bergen og regionen nasjonalt og internasjonalt direkte til forbruker, via distribusjonsleddet og media.

I alle våre tiltak, har vi hatt fokus på følgende:
• Kultur- og Opplevelseskortet Bergenskortet
• Arrangementer, festivaler og begivenheter som viktige drivere for mer trafikk
• Bergen som helårsdestinasjon
• Tilgjengelighet, og fokus på direktefly med helårsforbindelser
• Påvirke til bedre åpningstider og større kapasitet i våre opplevelsestilbud
• MatopplevelserVåre 10 største markeder:
• USA
• Asia ellers
• Storbritannia
• Kina
• Spania
• Frankrike
• Sverige
• Nederland
• Italia
• Australia

B2B-aktiviteter:
• Mid-Atlantic (U.S/Canada og Europa)
• ITB Berlin (verdens største fagmesse innen Leisure)
• Norwegian Travel Workshop (Stavanger)
• Norgesworkshop UK
• Norgesworkshop Tyskland
• Nordisk workshop Italia
• Norgesworkshop Spania
• Kundemiddag og konsert med Harmonien i Hamburg
• Roadshow USA / Canada (Boston, Toronto, New York)
• Scandinavian Tourist Board workshop Kina (Shanghai, Beijing, Guangzhou)
• Norway Connect Nederland
• Nordisk workshop Frankrike
• Norgesworkshop DanmarkB2C-aktiviteter – høydepunkter:
Nasjonale kampanjer
• Barnas Bergen – kampanjer
Julebyen Bergen – kampanje med Schibsted

Internasjonale kampanjer
• Tysklandskampanjer med fokus på nye direkteruter Widerøe Resultat per desember: Cirka 40 % av setene på de nye flyrutene er fylt med tyske gjester
• USA kampanje med National Geographic med fokus på Norwegian direkte NY – Bergen
• Kina kampanje vinter – fokus på GoViking / «new season» og vinteropplevelser

En av Bergen Reiselivslag sine viktigste oppgaver er å være vertskap ifm besøk av representanter fra media, turoperatører, reisebyråer, flyselskaper og andre beslutningstakere.PR / Mediaservice:
Bergen Reiselivslag var vertskap for 538 personer fra 394 ulike medier.
Her er noen av de største / beste mediene vi var vertskap for i 2018
• Kinesisk musikkstjerne - Roy Wang – spilte inn musikkvideo (Kina sitt svar på Justin Bieber - kjendis innhold viktig i kampanjer)
• Presseturer i samarbeid med Festspillene og Bergenfest
_______• Bergenfest – britiske
_______musikk- og reisejournalister
_______• Festspillene – internasjonal presse
Lonely Planet
• Talents2Norway – 12 unge journalister som gjorde dybdefokus i hver sine prosjekter
• GEO Special
• Daily Telegraph
• Internasjonale presseturer - åpning av nye direkteruter
_______• Air France / Joon (Paris)
_______• Widerøe (Liverpool og Billund)
Le Figaro Magazine
• Fransk TV -show Echappées Belles
• Flere presse-/bloggturer fra alle våre viktigste markeder
Nordlandblog.de
• Departures Magazine (American Express sitt platinum kort / medlemsmagasin). High-End
NDR – tv (Hurtigruten fokus)
• Al Hayat Daily (UEA)
• Finansavisen
• Bergen Matfestival – internasjonal pressetur
• Nat Geo / Bejing Radio (Kina)
• Oste-VM (internasjonal matpresse)
• Black metal TV-team
• Filmproduksjon for SoMe-kampanje i KinaVertskapsfunksjon visningsturer reisebransje
Bergen Reiselivslag var vertskap for 415 personer fra 354 ulike turoperatører / reisebyråer.
Her er noen av de største / beste visningsturene vi var vertskap for i 2018
• Travel Traders (incoming operatør / DMC) – hele teamet
• Tumlare – (incoming operatør / DMC) - flere markeder
• Studieturer med turoperatører fra alle våre viktigste markeder – fokus på vinter, aktiviteter og generelt «new season» (okt-april)
• Pre- og Posttur Norwegian Travel Workshop
• TUI – UK/Tyskland
Inghams
Wexas Travel
• Turoperatører fra Kina (fokus på Finnair rute via Helsinki)
• Turoperatører fra Korea (fokus på Finnair rute via Helsinki)
Fjord Line Tyskland
• Boscolo Tours
• V.O.S. (incoming operatør)
• Hurtigruten sitt globale produkt- og salgsteam
• Incoming operatør tur i regi av Flåm AS – fokus på Vinteropplevelser & Julebyen Bergen

Personlig møte er viktig på visningsturer
Av totalt 268 oppdrag med visningsturer for reisebransje / media totalt, hadde representanter fra Bergen Reiselivslag personlig møte med 67 av disse.De Offisielle Publikasjoner for Bergen:

Bergen Guide 2018
Språk: norsk, engelsk, tysk, spansk
Opplag: 500.000 eks.

MiniGuide 2018
Språk: fransk, russiske, italiensk, kinesisk
Opplag: 30.000 eks.

Bergenskartet 2018
Språk: engelsk
Opplag: 500.000 eks.

Rundturguide «FJORDS – fjord tours & excursions” 2018
Språk: engelsk
Opplag. 100.000 eks.Distribusjon:
Vårt mål er å ha de beste publikasjoner med best distribusjon lokalt, nasjonalt, internasjonalt og på web. Vi jobber aktivt for at vårt felles brosjyremateriell skal få god synlighet og være lett tilgjengelig for alle besøkende. I 2018 fikk vi endelig på plass et unikt samarbeid med Bergen lufthavn Flesland om brosjyredistribusjon på fire steder i ankomsthallen i det nye terminalbygget. Det har gitt verdifull eksponering og god tilgjengelighet for våre gjester.

Barnas Bergen:
Nasjonalt mot barne- og familiesegmentet har Barnas Bergen kjørt digitale kampanjer opp mot de store ferieperiodene vinter, påske, langhelger i mai, sommer og høst. I tillegg har Barnas Bergen vært tilstede på lokale arrangementer som ByLØRDAG og KnarvikMila.


ÅrsregnskapStyrets årsrapportRevisors beretning